Home Wie-is-wie Frederique Peeters

Frederique Peeters

Student Logistiek Management aan de PXL

Als jongere vind ik het belangrijk dat de inwoners van Pelt meer betrokken zijn bij de lokale politiek. Hiervoor is er veel transparantie nodig. Verder vind ik ook dat er meer ingezet moet worden op vlak van veiligheid, zowel thuis als in het verkeer.

 

  • Andere speerpunten waar ik voor wil ijveren zijn:
  • leegstand aanpakken door ondersteuning van lokale zelfstandigen;
  • verkeersveiligheid, mede door uitbreiding fietspadennet;
  • milieuvriendelijke gemeente;
  • identiteit van de gehuchten behouden.